fbpx
ZENROBOTICS AUTOMATYCZNE RAMIONA SORTUJĄCE

Rewolucja w recyklingu- ZenRobotics Automatyczne ramiona sortujące

ZenRobotics Atomatyczne ramiona sortujące to rewolucja w branży recyklingowej. Sztuczna inteligencja wspiera Automatyczne ramiona sortujące, które uczą się odróżniać wartościowe surowce od odpadów. Produkty ZenRobotics są w stanie jednocześnie realizować więcej niż jedno zadanie sortowania: odzyskiwać surowce i usuwać substancje zanieczyszczające.

ZenRobotics przetwarza sygnały z licznych czujników, rozpoznając przedmioty i surowce. Zestaw czujników obejmować może kamery działające w zakresie widzialnym, NIR, skanery laserowe 3D, czujniki dotykowe, czujniki rentgenowskie itd. Zastosowanie fuzji danych z różnych czujników umożliwia — po raz pierwszy w historii— niezwykle dokładną analizę odpadów. W odróżnieniu od wszelkich innych systemów sortowania

Zamiast ręcznego sortowania

Ręczne sortowanie odpadów wiąże się z wieloma trudnościami. Ekspozycja na mikroorganizmy, pyły i substancje chemiczne, niskie zaangażowanie pracowników, problemy społeczne, wysokie koszty i niska efektywność całego procesu. Warto zastanowić się nad tym, czy sortowanie ręczne ma przyszłość. ZenRobotics i automatyczne ramiona do sortowania zastępują ludzi w ręcznym segregowaniu odpadów, a w przyszłości mogą przetwarzać szeroki zakres materiałów, które ludzie nie byliby w stanie rozpoznać. To najbardziej zaawansowane rozwiązanie dla recyklingu, jakie pojawiło się do tej pory.

ZenRobotics stworzyło pionierską technologię sortowania dzięki takim produktom jak ( Heavy Picker, Fast Picker). Heavy Picker to wielofunkcyjny robot do sortowania odpadów o dużej objętości. Wyposażony w wytrzymałe ramiona, różne sensory i sztuczną inteligencję, umożliwia prosty, nieobsadzony proces sortowania i czyni go bardziej dokładnym, bezpiecznym i opłacalnym. Fast Picker to robot do sortowania odpadów o wysokiej prędkości, który ma na celu maksymalizację odzyskiwania materiałów. Jest kompaktowo zaprojektowany, co ułatwia jego integrację z istniejącymi procesami i przenośnikami w zakładach do odzysku materiałów (MRF), co zwiększa zyski poprzez umożliwienie w pełni zautomatyzowanego sortowania i wyższą czystość wydobywanego materiału. Ostatecznie firma wprowadziła ZenBrain, czyli sztuczną inteligencję dla robotów do sortowania z zaawansowaną zdolnością rozpoznawania i autonomicznym podejmowaniem decyzji. Ta technologia dostarcza użytecznych danych i znacząco przyspiesza proces optymalizacji efektywności sortowania odpadów.


Rewolucja w recyklingu- ZenRobotics Automatyczne ramiona sortujące


ZenRobotics Atomatyczne ramiona sortujące to rewolucja w branży recyklingowej. Sztuczna inteligencja wspiera Automatyczne ramiona sortujące, które uczą się odróżniać wartościowe surowce od odpadów. Produkty ZenRobotics są w stanie jednocześnie realizować więcej niż jedno zadanie sortowania: odzyskiwać surowce i usuwać substancje zanieczyszczające.

ZenRobotics przetwarza sygnały z licznych czujników, rozpoznając przedmioty i surowce. Zestaw czujników obejmować może kamery działające w zakresie widzialnym, NIR, skanery laserowe 3D, czujniki dotykowe, czujniki rentgenowskie itd. Zastosowanie fuzji danych z różnych czujników umożliwia — po raz pierwszy w historii— niezwykle dokładną analizę odpadów. W odróżnieniu od wszelkich innych systemów sortowania

Zamiast ręcznego sortowania


Ręczne sortowanie odpadów wiąże się z wieloma trudnościami. Ekspozycja na mikroorganizmy, pyły i substancje chemiczne, niskie zaangażowanie pracowników, problemy społeczne, wysokie koszty i niska efektywność całego procesu. Warto zastanowić się nad tym, czy sortowanie ręczne ma przyszłość. ZenRobotics i automatyczne ramiona do sortowania zastępują ludzi w ręcznym segregowaniu odpadów, a w przyszłości mogą przetwarzać szeroki zakres materiałów, które ludzie nie byliby w stanie rozpoznać. To najbardziej zaawansowane rozwiązanie dla recyklingu, jakie pojawiło się do tej pory.

ZenRobotics stworzyło pionierską technologię sortowania dzięki takim produktom jak ( Heavy Picker, Fast Picker). Heavy Picker to wielofunkcyjny robot do sortowania odpadów o dużej objętości. Wyposażony w wytrzymałe ramiona, różne sensory i sztuczną inteligencję, umożliwia prosty, nieobsadzony proces sortowania i czyni go bardziej dokładnym, bezpiecznym i opłacalnym. Fast Picker to robot do sortowania odpadów o wysokiej prędkości, który ma na celu maksymalizację odzyskiwania materiałów. Jest kompaktowo zaprojektowany, co ułatwia jego integrację z istniejącymi procesami i przenośnikami w zakładach do odzysku materiałów (MRF), co zwiększa zyski poprzez umożliwienie w pełni zautomatyzowanego sortowania i wyższą czystość wydobywanego materiału. Ostatecznie firma wprowadziła ZenBrain, czyli sztuczną inteligencję dla robotów do sortowania z zaawansowaną zdolnością rozpoznawania i autonomicznym podejmowaniem decyzji. Ta technologia dostarcza użytecznych danych i znacząco przyspiesza proces optymalizacji efektywności sortowania odpadów.

Rewolucja w recyklingu- ZenRobotics Automatyczne ramiona sortujące


ZenRobotics Atomatyczne ramiona sortujące to rewolucja w branży recyklingowej. Sztuczna inteligencja wspiera Automatyczne ramiona sortujące, które uczą się odróżniać wartościowe surowce od odpadów. Produkty ZenRobotics są w stanie jednocześnie realizować więcej niż jedno zadanie sortowania: odzyskiwać surowce i usuwać substancje zanieczyszczające.

ZenRobotics przetwarza sygnały z licznych czujników, rozpoznając przedmioty i surowce. Zestaw czujników obejmować może kamery działające w zakresie widzialnym, NIR, skanery laserowe 3D, czujniki dotykowe, czujniki rentgenowskie itd. Zastosowanie fuzji danych z różnych czujników umożliwia — po raz pierwszy w historii— niezwykle dokładną analizę odpadów. W odróżnieniu od wszelkich innych systemów sortowania

Zamiast ręcznego sortowania


Ręczne sortowanie odpadów wiąże się z wieloma trudnościami. Ekspozycja na mikroorganizmy, pyły i substancje chemiczne, niskie zaangażowanie pracowników, problemy społeczne, wysokie koszty i niska efektywność całego procesu. Warto zastanowić się nad tym, czy sortowanie ręczne ma przyszłość. ZenRobotics i automatyczne ramiona do sortowania zastępują ludzi w ręcznym segregowaniu odpadów, a w przyszłości mogą przetwarzać szeroki zakres materiałów, które ludzie nie byliby w stanie rozpoznać. To najbardziej zaawansowane rozwiązanie dla recyklingu, jakie pojawiło się do tej pory.

ZenRobotics stworzyło pionierską technologię sortowania dzięki takim produktom jak ( Heavy Picker, Fast Picker). Heavy Picker to wielofunkcyjny robot do sortowania odpadów o dużej objętości. Wyposażony w wytrzymałe ramiona, różne sensory i sztuczną inteligencję, umożliwia prosty, nieobsadzony proces sortowania i czyni go bardziej dokładnym, bezpiecznym i opłacalnym. Fast Picker to robot do sortowania odpadów o wysokiej prędkości, który ma na celu maksymalizację odzyskiwania materiałów. Jest kompaktowo zaprojektowany, co ułatwia jego integrację z istniejącymi procesami i przenośnikami w zakładach do odzysku materiałów (MRF), co zwiększa zyski poprzez umożliwienie w pełni zautomatyzowanego sortowania i wyższą czystość wydobywanego materiału. Ostatecznie firma wprowadziła ZenBrain, czyli sztuczną inteligencję dla robotów do sortowania z zaawansowaną zdolnością rozpoznawania i autonomicznym podejmowaniem decyzji. Ta technologia dostarcza użytecznych danych i znacząco przyspiesza proces optymalizacji efektywności sortowania odpadów.