BEZPIECZEŃSTWO TO PODSTAWA

Firma EWPA Sp. z o.o. jest jedynym autoryzowanym przez producenta TEREX DEMAG serwisem na terenie całej Polski. Główną specjalizacją jest naprawa żurawi gąsienicowych i szosowo terenowych marki DEMAG oraz żurawi terenowych TEREX. Wykwalifikowani serwisanci TEREX DEMAG POLSKA, którzy dzięki dużemu doświadczeniu zdobytemu podczas serwisu żurawi stanowią duży atut firmy EWPA Sp. z o.o. Zespół naszych inżynierów serwisu DEMAG POLSKA posiada uprawnienia UDT, które pozwalają serwisować, przeprowadzać naprawy oraz konserwacje żurawi szosowo terenowych, gąsienicowych i terenowych. Firma jest w stanie zagwarantować prace serwisowe na najwyższym poziomie zarówno z dojazdem do klienta bądź w warsztacie naszej firmy. Flota samochodów serwisowych pozwala na szybką i skuteczną pomoc w przypadku nagłych awarii. Dzięki ścisłej współpracy z serwisem producenta mam dostęp do oryginalnych części, które jesteśmy w stanie sprowadzić w bardzo szybkim czasie oraz zaoferować korzystne ceny. W razie potrzeby oferujemy ponadto pomoc z zakresu oceny stanu technicznego żurawi używanych. 

Zgodnie z wytycznymi producenta Demag żurawie, wszystkie prace konserwacyjne i serwisowe należy zlecać wyłącznie odpowiednio wykwalifikowanemu personelowi. Dotyczy to przede wszystkim prac przy instalacji elektrycznej, hydraulicznej, mechanizmie jezdnym oraz układzie hamulcowym i kierowniczym. Przed rozpoczęciem prac serwisowych i konserwacyjnych należy za każdym razem poinformować operatorów i wyznaczyć kierownika robót. Pod żadnym pozorem nie należy wykonywać prac serwisowych i konserwacyjnych przy zawieszonym ładunku oraz bezwzględnie wyłączyć silnik, aby wszystkie podzespoły, przy którym mają się odbywać czynności konserwacyjne znajdowały się w stanie bezruchu. Od tej zasady wolno odstąpić tylko podczas takich prac serwisowych i konserwacyjnych, których nie można wykonać bez włączonego silnika wysokoprężnego. Przed rozpoczęciem prac serwisowych i konserwacyjnych przy instalacji elektrycznej należy wyjąć kluczyk ze stacyjki i odłączyć akumulator od układu elektrycznego żurawia za pomocą wyłącznika głównego. Stanowczo należy wyeliminować możliwość uruchomienia żurawia przez niepowołaną osobę poprzez, np. żuraw AC i pozostałe żurawie samojezdne, żurawie terenowe, żurawie szosowe czy nawet sporych gabarytów żuraw gąsienicowy mają możliwość zamknięcia drzwi kabiny, co za tym idzie blokujemy dostęp do głównego sterowania. Dodatkowo można umieścić odpowiednie tabliczki ostrzegawcze.a jeśli zajdzie taka potrzeba odgrodzić wymagany obszar potrzebny do wykonania prac. Jeśli podczas konserwacji konieczny jest demontaż urządzeń zabezpieczających, natychmiast po zakończeniu czynności serwisowych i konserwacyjnych należy je zamontować z powrotem i sprawdzić, czy działają prawidłowo. W czasie wykonywania serwisu żurawi konieczne jest zapewnienie bezpiecznej i nieszkodliwej dla środowiska utylizacji materiałów roboczych i pomocniczych. Przy pracy z olejami, smarami i innymi substancjami chemicznymi powinno się bezsprzecznie przestrzegać obowiązujących dla produktu zasad bezpieczeństwa. Ciekawostką odnoszącą się do tych wytycznych może być fakt, iż żuraw gąsienicowy CC 2800 posiada zbiornik hydrauliczny o pojemności około 950 litrów. Wszystkie żurawie i dźwigi mają zawarte w instrukcji obsługi pełną specyfikacje użytych materiałów eksploatacyjnych. Serwis żurawi na wysokości powyżej 1,5 m wymaga stosowania przewidzianych do tego celu środki ochrony lub innych, spełniających wymogi bezpieczeństwa, wejść tj. drabina lub podestów roboczych. Bezwzględnie zabrania się wspinania po elementach maszyny. Żurawie oraz dźwigi są wyposażone w specjalne uchwyty co przy wykonywaniu prac serwisowych i konserwacyjnych na wysokości pozwala na używanie zabezpieczeń chroniących przed upadkiem np. uprząż przemysłowa. W przypadku prac spawalniczych i szlifierskich oraz cięć gazowych w obrębie żurawia można przeprowadzać tylko i wyłącznie wtedy, gdy zabezpieczony teren i warunki pracy będę eliminować możliwość zaistnienia niebezpieczeństwa w postaci pożaru i wybuchu. Samodzielne wykonywanie prac spawalniczych bez uprzedniego skontaktowania się z działem obsługi klienta autoryzowanego serwisu producenta jest zabronione. Należy pamiętać, że nieprawidłowe wykonanie prac spawalniczych przy zurawiach może mieć poważne następstwa, powodujące konieczność przeprowadzenia skomplikowanej i bardzo kosztownej naprawy. Żurawie budowlane, żurawie terenowe, żurawie szosowe i żurawie samojezdne posiadają w swojej konstrukcji szereg komponentów hydrauliki siłowej. Przed rozpoczęciem prac przy instalacji hydraulicznej należy zredukować ciśnienie w odcinkach układu, które tego wymagają. Bez zgody producenta DEMAG POLSKA nie należy dokonywać żadnych zmian, przebudowy oraz modyfikacji w konstrukcji, które mogłyby mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo. Dotyczy to także w montażu i regulacji elementów zabezpieczających i zaworów bezpieczeństwa oraz prac spawalniczych na częściach nośnych. Z opisanych powyżej prac serwisowych sporządzany jest protokół, który stanowi podstawę do przeprowadzenia ewentualnych prac naprawczych. Aby zapewnić skuteczność takich prac istotne jest fachowe wykonanie, regularne powtarzanie oraz dokumentowanie przeglądów. Informacji na ten temat udzielić może bezpośredni autoryzowany przedstawiciel producenta TEREX-DEMAG, w tym wypadku firma EWPA Sp. z o.o. Na sam koniec warto zaznaczyć, iż Żurawie i Dźwigi na podstawie artykułu 8 ustawy 4 z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zostały sklasyfikowane jako urządzenia transportu bliskiego. Co za tym idzie termin wykonywania przeglądów konserwacyjnych UTB został wyznaczony co 30 dni. Natomiast badania okresowe żurawi w postaci pełnej formy dozoru technicznego wykonuję się co jeden rok.

Serwis maszyn budowlanych - Case, Terex, Merlo, Kubota, Gehl