INTELIGENTNY SYSTEM OCHRONY PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI
Rozdrabniacz średnioobrotowy z agresywnymi zębami tnącymi posiada Inteligentny system ochrony przed zanieczyszczeniami metalowymi. Sita sortujące produkt końcowy Hydraulicznie składane klapy boczne dla łatwego dostępu serwisowego. W jednym cyklu rozdrabniania umożliwia uzyskanie produktu jednorodnej wielkości, oszczędzając paliwo i czas operatora. Jednak dzięki swojej wszechstronności, maszyna może być również stosowana jako rozdrabniacz wstępny lub końcowy, zgodnie z zapotrzebowaniem.


INTELIGENTNY SYSTEM OCHRONY PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI

Rozdrabniacz średnioobrotowy z agresywnymi zębami tnącymi posiada Inteligentny system ochrony przed zanieczyszczeniami metalowymi. Sita sortujące produkt końcowy Hydraulicznie składane klapy boczne dla łatwego dostępu serwisowego. W jednym cyklu rozdrabniania umożliwia uzyskanie produktu jednorodnej wielkości, oszczędzając paliwo i czas operatora. Jednak dzięki swojej wszechstronności, maszyna może być również stosowana jako rozdrabniacz wstępny lub końcowy, zgodnie z zapotrzebowaniem.

INTELIGENTNY SYSTEM OCHRONY PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI

Rozdrabniacz średnioobrotowy z agresywnymi zębami tnącymi posiada Inteligentny system ochrony przed zanieczyszczeniami metalowymi. Sita sortujące produkt końcowy Hydraulicznie składane klapy boczne dla łatwego dostępu serwisowego. W jednym cyklu rozdrabniania umożliwia uzyskanie produktu jednorodnej wielkości, oszczędzając paliwo i czas operatora. Jednak dzięki swojej wszechstronności, maszyna może być również stosowana jako rozdrabniacz wstępny lub końcowy, zgodnie z zapotrzebowaniem.