fbpx

Rębaki do drewna CBI A TEREX BRAND gotowe do akcji

Firma Continental Biomass Industries (CBI) zaopatrzyła swoje produkty w stacjonarny elektryczny system dostosowany do rozdrabniania 600 – 800 ton podkładów kolejowych dziennie. Kontrahent, firma Ties 2 z siedzibą na północy stanu Wisconsin, zwróciła się do CBI ze wstępnym zapytaniem o możliwe opcje systemu i wtedy, prawie dwa lata temu rozpoczął się proces planowania. Wyzwaniem w tym przypadku, było stworzenie systemu elektrycznego, który wytrzyma pracę z materiałem opornym, sękatym, jakim jest twarde drewno podkładów kolejowych, a jednocześnie umożliwi wytworzenie dużych ilości jednolitego produktu końcowego. Po analizie wyników finansowych za rok 2016, okazało się, że dla Ties 2 była to trafiona inwestycja. Czas przestoju jest znikomy, a pracownicy zakładu chętnie pracują w godzinach nadliczbowych, aby spełnić oczekiwania klienta. Sukces tego systemu należy w znacznej części przypisać wstępnemu rozdrabniaczowi CBI Grizzly Mill Primary Grinder. Jednostka ta posiada stalowy wirnik 60” x 60” i jest to największa konstrukcja wirnika kiedykolwiek wyprodukowana przez CBI. Przed wstępnym rozdrobnieniem, podkłady zostają załadowane na wibracyjny przesiewacz CBI Taper Slot Vibratory Screen, aby usunąć brud i gruz. Produkt końcowy, który wygląda jak zwyczajna ściółka ogrodowa, przewożony jest na ciężarówkach do dwóch pobliskich elektrowni: Minnesota Power w Duluth, w stanie Minnesota oraz do Excel Energy w Ashland, w stanie Wisconsin. Każda z elektrowni spala produkt końcowy, aby wytworzyć elektryczność dla społeczności zamieszkującej pobliskie tereny.


Rębaki do drewna CBI A TEREX BRAND gotowe do akcji

Firma Continental Biomass Industries (CBI) zaopatrzyła swoje produkty w stacjonarny elektryczny system dostosowany do rozdrabniania 600 - 800 ton podkładów kolejowych dziennie. Kontrahent, firma Ties 2 z siedzibą na północy stanu Wisconsin, zwróciła się do CBI ze wstępnym zapytaniem o możliwe opcje systemu i wtedy, prawie dwa lata temu rozpoczął się proces planowania. Wyzwaniem w tym przypadku, było stworzenie systemu elektrycznego, który wytrzyma pracę z materiałem opornym, sękatym, jakim jest twarde drewno podkładów kolejowych, a jednocześnie umożliwi wytworzenie dużych ilości jednolitego produktu końcowego. Po analizie wyników finansowych za rok 2016, okazało się, że dla Ties 2 była to trafiona inwestycja. Czas przestoju jest znikomy, a pracownicy zakładu chętnie pracują w godzinach nadliczbowych, aby spełnić oczekiwania klienta. Sukces tego systemu należy w znacznej części przypisać wstępnemu rozdrabniaczowi CBI Grizzly Mill Primary Grinder. Jednostka ta posiada stalowy wirnik 60” x 60” i jest to największa konstrukcja wirnika kiedykolwiek wyprodukowana przez CBI. Przed wstępnym rozdrobnieniem, podkłady zostają załadowane na wibracyjny przesiewacz CBI Taper Slot Vibratory Screen, aby usunąć brud i gruz. Produkt końcowy, który wygląda jak zwyczajna ściółka ogrodowa, przewożony jest na ciężarówkach do dwóch pobliskich elektrowni: Minnesota Power w Duluth, w stanie Minnesota oraz do Excel Energy w Ashland, w stanie Wisconsin. Każda z elektrowni spala produkt końcowy, aby wytworzyć elektryczność dla społeczności zamieszkującej pobliskie tereny.

Rębaki do drewna CBI A TEREX BRAND gotowe do akcji

Firma Continental Biomass Industries (CBI) zaopatrzyła swoje produkty w stacjonarny elektryczny system dostosowany do rozdrabniania 600 - 800 ton podkładów kolejowych dziennie. Kontrahent, firma Ties 2 z siedzibą na północy stanu Wisconsin, zwróciła się do CBI ze wstępnym zapytaniem o możliwe opcje systemu i wtedy, prawie dwa lata temu rozpoczął się proces planowania. Wyzwaniem w tym przypadku, było stworzenie systemu elektrycznego, który wytrzyma pracę z materiałem opornym, sękatym, jakim jest twarde drewno podkładów kolejowych, a jednocześnie umożliwi wytworzenie dużych ilości jednolitego produktu końcowego. Po analizie wyników finansowych za rok 2016, okazało się, że dla Ties 2 była to trafiona inwestycja. Czas przestoju jest znikomy, a pracownicy zakładu chętnie pracują w godzinach nadliczbowych, aby spełnić oczekiwania klienta. Sukces tego systemu należy w znacznej części przypisać wstępnemu rozdrabniaczowi CBI Grizzly Mill Primary Grinder. Jednostka ta posiada stalowy wirnik 60” x 60” i jest to największa konstrukcja wirnika kiedykolwiek wyprodukowana przez CBI. Przed wstępnym rozdrobnieniem, podkłady zostają załadowane na wibracyjny przesiewacz CBI Taper Slot Vibratory Screen, aby usunąć brud i gruz. Produkt końcowy, który wygląda jak zwyczajna ściółka ogrodowa, przewożony jest na ciężarówkach do dwóch pobliskich elektrowni: Minnesota Power w Duluth, w stanie Minnesota oraz do Excel Energy w Ashland, w stanie Wisconsin. Każda z elektrowni spala produkt końcowy, aby wytworzyć elektryczność dla społeczności zamieszkującej pobliskie tereny.