Ekologiczne spojrzenie - TEREX ECOTEC

13.07

Wszystko co potrzebne do recyklingu znajdziesz w naszej orefcie ZAPRASZAMY

W Polsce obecnie Mniej niż 30 % odpadów komunalnych trafia do recyklingu. Tymczasem już w 2020 r. - zgodnie z wymogami UE - poziom recyklingu odpadów komunalnych powinien sięgnąć 50 proc. Trochę nam jeszcze brakuje do takiej Szwecji gdzie 1 procent odpadów z gospodarstw domowych trafia na wysypiska śmieci. Cała reszta poddawana jest różnym formom recyklingu. EWPA jako autoryzowany dealer TEREX ECOTEC oferuje sprzęt do sortowania, rozdrabniania, przesiewania i kompostowania za pomocą rozdrabniacza wolnoobrotowego/średnioobrotowego/wysokoobrotowego, przesiewacza bębnowego, ładowarki przeładunkowej. Zapraszamy do współpracy!