Maszyny stacjonarne i kompletne linie technologiczne w ofercie EWPA

Terex Recycling System – od pojedynczych maszyn stacjonarnych po kompletne linie technologiczne.

W 2021 r. firma Terex Corporation uruchomiła nową jednostkę biznesową Terex Recycling Systems, dzięki której jest teraz w stanie jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby szeroko rozumianej branży komunalnej
i recyklingowej. Z rozszerzonej oferty amerykańskiego koncernu mogą korzystać również polscy klienci, ponieważ rozwiązania TRS, obok produktów Terex Ecotec i CBI, są już dostępne w portfolio spółki EWPA.

Działalność dywizji Terex Recycling  System koncentruje się na projektowaniu i wyposażaniu nowych
lub już istniejących zakładów przetwarzania odpadów w kompletne, stacjonarne linie technologiczne. Są one tworzone w oparciu o własne moduły, dzięki czemu klient może otrzymać w pełni funkcjonalne, gotowe do pracy rozwiązanie od jednego dostawcy. W ten sposób budowa i uruchomienie instalacji przebiegają szybciej, a jej obsługa jest znacznie prostsza. Kluczowe urządzenia oferowane w ramach Terex Recycling System bazują na rozwijanych od wielu lat i sprawdzonych w różnych zastosowaniach maszynach mobilnych Terex Ecotec. Są one jednak w wykonaniu przystosowanym do linii stacjonarnych, a więc bez układu jezdnego i z napędem elektrycznym. Oferta rozpoczyna się od podajników taśmowych, które mogą być w wersji uniwersalnej lub przeznaczonej do odpadów organicznych – wówczas są wyposażone w ślimak zapewniający lepsze pobieranie załadowywanego materiału. Oba mają zasobniki o pojemności 5 m3 , wykonane z trudnościeralnej stali Hardox. Wkrótce ofertę uzupełni podajnik z ruchomą podłogą, przeznaczony do aplikacji wymagających dużej wytrzymałości, a jednocześnie wysokiej precyzji w dozowaniu materiału. Będzie dostępny w wielu wariantach pojemności. Kolejną grupą urządzeń są przenośniki taśmowe oferowane w dwóch szerokościach do wyboru, tj. 800 i 1200 mm. Zależnie od potrzeb mogą być dostarczone w różnych wariantach, np. z pasem gładkim lub z wypustkami w kształcie jodełki, regulacją prędkości, uszczelnieniami bocznymi czy osłonami przeciwpyłowymi. Każdy taki przenośnik jest tworzony z modułów o długości 1, 2 i 3 m, dzięki czemu łatwo go dopasować do warunków zabudowy. Jeśli chodzi o maszyny TRS biorące bezpośredni udział w przetwarzaniu odpadów, dostępna gama rozpoczyna się od przesiewacza bębnowego. Ma on element roboczy napędzany za pomocą czterech rolek ciernych, który obraca się w obie strony. Można na nim zamontować plecione panele siatkowe lub płyty perforowane o dużej wytrzymałości, co pokrywa szerokie spektrum zastosowań. Ponadto został zaprojektowany w taki sposób, że można stosować go zamiennie z bębnami innych producentów. Do wyboru są jeszcze trzy przesiewacze pokładowe, umożliwiające zależnie od modelu uzyskanie od 2 do 4 frakcji w jednym przejściu materiału. W przypadku rozdrabniaczy, Terex proponuje m.in. specjalnie zaadoptowane wersje rozdrabniaczy dwuwałowych, tj. wolno[1]obrotowego TDS 825 i średnioobrotowego TDS V20. Pierwszy z nich może być ustawiony na początku linii i pełnić rolę rozdrabniacza wstępnego. Drugi to już maszyna końcowa, pozwalająca na otrzymanie frakcji o określonych parametrach. Zwykle poprzedzają ją inne elementy instalacji, jak np. urządzenia separujące, które również zajmu[1]ją ważne miejsce w ofercie Terex Recycling System. Wśród nich jest m.in. separator po[1]wietrzny, rozdzielający materiały na podstawie różnicy gęstości. Ma on solidną konstrukcję i znakomicie nadaje się do najcięższych za[1]stosowań, jak np. pracy z odpadami budowlanymi i porozbiórkowymi. Innymi maszyna[1]mi w tej grupie są separatory magnetyczne do wydzielania ze strumienia odpadów elementów żelaznych oraz separator wiroprądowy, który oddziałuje na metale nieżelazne. Ostatnią grupą produktów wchodzącą w skład TRS są rozwiązania przeznaczone do sortowania. To m.in. kabina sortownicza oraz optosortery. Najciekawszą propozycję stanowią jednak roboty sortujące marki Zen Robotics. Wykorzystując sztuczną inteligencję i olbrzymie bazy danych, mogą skutecznie zastępować mniej efektywne i kosztowne procesy ręczne, zapewniając jednocześnie większy odzysk cennych surowców wtórnych. Poza tym takie maszyny zawsze pracują z jednakową percepcją oraz wydajnością i można z nich korzystać przez 24 godziny na dobę. W aktualnej ofercie są dwa rodzaje urządzeń Zen Robotics: Heavy Picker i Fast Picker. Pierwszy z nich jest przeznaczony do ciężkich zastosowań. Ma dwuczęściowy chwytak mechaniczny, umożliwiający podnoszenie obiektów o nieregularnych kształtach i masie do 30 kg, takich jak kamienie, kawałki gruzu, elementy metalowe itp. Pojedyncze ramie, czyli jeden zespół robo[1]czy, jest w stanie wykonać nawet 2300 pobrań na godzinę, wysortowując jednocześnie nawet cztery frakcje. Jeden „mózg”, czyli jednostki sterująca Heavy Picker może współpracować z jednym, dwoma lub trzema ramionami sortującymi, co pozwala na wysortowywanie aż 12 rodzajów odpadów. Z kolei robot Fast Picker to rozwiązanie zaprojektowane z myślą o wydzielaniu lżejszych materiałów (do 1 kg), np. butelek PET, folii, kartonu, papieru itp. Są one podejmowane za pomocą chwytaka podciśnieniowe[1]go. W tym przypadku z jednostką sterującą można połączyć tylko jedno ramię, ale jest ono w stanie wykonywać znacznie więcej pobrań: do 4800 w ciągu godziny. W obu przypadkach działanie robotów użytkownik jest w stanie kontrolować zdalnie, za pomocą komputera lub smartfona. Zaprezentowane maszyny to moduły, które można dowolnie zestawiać, tworząc linie dopasowane do konkretnych potrzeb. Z tych samych względów łatwo zmieniać ich konfigurację oraz je rozbudowywać. Rozwiązania dostępne w ramach TRS umożliwiają tworzenie efektywnych i wydajnych linii do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów pochodzących ze zbiórki selektywnej, odpadów handlowych i przemysłowych, odpadów drewnianych czy w końcu budowlanych i porozbiórkowych, a także przeznaczonych do produkcji paliwa alternatywnego. Podejmując wyzwanie, jakim jest reprezentacja działu TRS w Polsce, firma EWPA nie ogranicza swojej roli tylko do projektowania i montażu takich instalacji. Zależnie od potrzeb może pełnić funkcję generalnego wykonawcy, biorąc na siebie uzyskanie niezbędnych zezwoleń, doprowadzenie mediów a nawet wybudowanie obiektu, w którym będzie się mieścić linia technologiczna.
Źródło TK 1/2023Maszyny stacjonarne i kompletne linie technologiczne w ofercie EWPA